Фаянс

  Intuition White 20х50см

  Intuition White 20х50см

  Intuition Sky 20x50см

  Intuition Sky 20x50см

  Декори

  Intuition Evoke White 20x50см

  Intuition Evoke White 20x50см

  IIntuition Evoke Sky 20x50см

  IIntuition Evoke Sky 20x50см

  Intuition Cool White 20x50см

  Intuition Cool White 20x50см

  Intuition Cool Sky 20x50см

  Intuition Cool Sky 20x50см

  Теракота

  Intuition Sky 47.1х47.1 см

  Intuition Sky 47.1х47.1 см

Баня Intuition Sky, произведена от Ibero, Испания. Включени: Фаянс 20х50 см; Декорни плочки 20х50 см; Теракота 47.1х47.1 см