Теракота и фаянс Монтичело

Плочки за баня Монтичело - STN, Испания.

    Показвай: